Projektiranje digitalnih sustava

Predavač:
Prof.dr.sc. Slobodan Ribarić

Asistenti:
Zoran Kalafatić
Siniša Šegvić
Tomislav Hrkać
Jan Šnajder
Josip Krapac

Opis kolegija:
Proces razvoja sustava i proizvoda. Građevne komponente složenih digitalnih sustava: MSI, LSI i VLSI. Aplikacijsko specifični integrirani sklopovi (ASIC). Alatke za opis i oblikovanje digitalnih sustava. VHDL i S*M - jezici za opisivanje složenih digitalnih sustava. Sabirnički sustavi. Sabirnički standardi (VME, SCSI, PCI). Paralelna i serijska U-I sučelja. Programirljivi međusklopovi. FIFO memorija kao "elasticna" U-I vrata. Izravan pristup memoriji (DMA).

Laboratorijske vježbe


Literatura


Obavijesti


top department home page