Akademska godina 2004./2005.


Nositelj kolegija

prof.dr.sc. Vlado Glavinić


Sadržaj kolegija

Brojevni sustavi i kodovi. Logički sklopovi. Booleova algebra. Integrirani logički sklopovi. Minimizacija logičkih funkcija. Utjecaj električkih parametara. Kombinacijski moduli i modularne mreže. Dekoder, multipleksor, permanentna memorija, programirljivo logičko polje. Projektiranje logičkih funkcija pomoću standardnih modula. Bistabili. Sekvencijski sklopovi. Registri i brojila. Digitalna aritmetika. Digitalno-analogna i analogno-digitalna pretvorba. Prijenos, generiranje i oblikovanje digitalnih signala. Poluvodičke statičke i dinamičke memorije.


Literatura

U. Peruško: Digitalna elektronika. Logičko i električko projektiranje, III. prošireno izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1996.


Organizacija i način polaganja kolegija

Kolegij je organiziran na slijedeći način:

Kolegij je moguće položiti na dva načina:

  1. Izlaskom na kolokvije i izradom laboratorijskih vježbi. U tom slučaju ukupna se ocjena tvori prema slijedećoj formuli:

    30% (1. kolokvij) + 40% (2. kolokvij) + 30% (lab. vježbe) = 100%.

    Drugi kolokvij obuhvaća cjelokupno gradivo, pri čemu je naglasak na gradivu između dva kolokvija. Ovaj način omogućuje studentima savladavanje manjih cjelina gradiva kroz semestar.

  2. Izlaskom na klasični pismeni i usmeni ispit.

Izrađene laboratorijske vježbe preduvjet su za potpis.

Studentima se nudi mogućnost izrade ograničenog broja seminarskih radova koji će se također bodovati. Teme, koje će biti dodijeljene na temelju uspjeha studenata, bit će naknadno objavljene.

Pozivaju se studenti da se jave za demonstratore na laboratorijskim vježbama. Studentima koji s uspjehom obave demonstratorske dužnosti bit će priznati bodovi s laboratorija.

 

Osnovne informacije o predmetu
Link na informacije