Akademska godina 2005./2006.


Organizacija i način izvođenja laboratorijskih vježbi

Laboratorijske vježbe organizirane su na sljedeći način:

  • Ulazni test. Student na početku laboratorijskih vježbi na računalu rješavaju ulazni test. Ovaj je test eliminatornog karaktera: ukoliko student ne skupi propisani minimalni broj bodova, neće moći nastaviti rad u laboratoriju.
  • Rad u laboratoriju.
  • Izlazni test. Na kraju laboratorijskih vježbi student prolazi izlaznu provjeru znanja. Rezultati provjere znanja na svim laboratorijskim vježbama ulaze u ukupnu ocjenu predmeta.

Pozivaju se studenti da se jave za demonstratore na laboratorijskim vježbama. Demonstratori će imati priliku naučiti nastavne sadržaje puno detaljnije. Studentima koji s uspjehom obave demonstratorske dužnosti bit će priznati bodovi s laboratorija.

 


Laboratorijske vježbe

Br.TjedanNazivPriprema
1.27.03.2006.-31.03.2006.Uvodna vježbapdf
2.10.04.2006.-14.04.2006. Booleove funkcijepdf
3.24.04.2006.-28.04.2006.Multipleksorpdf
4.08.05.2006.-12.05.2006.Aritmetički sklopovipdf
5.15.05.2006.-19.05.2006.Bistabilpdf
6.22.05.2006.-26.05.2006.Posmačni registripdf
7.29.05.2006.-02.06.2006.Brojilapdf
8.05.06.2006.-09.06.2006.Strojevi s konačnim brojem stanjapdf

VAŽNO Napisana priprema preduvijet je za dolazak na laboratorijske vježbe.

Datum: 2006-03-15


Dodatni dokumenti

  • Na koji se način obavlja simulacija VHDL modela? (.pdf)
  • Pitanja vezana uz labose (.pdf)

Datum: 2005-04-09


Uputa za instalaciju okruženja WebISE ...

... dostupna je ovdje.

Datum: 2004-03-20


VHDL materijali

Uvod u programski jezik VHDL


Seminari

Seminari...