Akademska godina 2004./2005.


Literatura

U. Peruško, V. Glavinić: Digitalni sustavi, Školska knjiga, Zagreb, 2005.

U. Peruško: Digitalna elektronika. Logičko i električko projektiranje, III. prošireno izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1996.


Sadržaj kolegija

Gradivo koje se obrađuje na predavanjima pokriva slijedeće nastavne cjeline:

 1. UVODNA RAZMATRANJA
  • definicija digitalne elektronike
  • realni digitalni sklopovi
  • prikaz fizikalnih veličina brojevima
  • tehničke mogućnosti prikaza
  • grupiranje bitova
  • problemi očitanja: sinkronizacija

 2. BROJEVNI SUSTAVI I KODOVI
  • brojevni sustavi
  • pretvorbe između brojevnih sustava
  • optimalna baza brojevnog sustava
  • binarni kodovi
  • kodovi za prikaz dekadskih znamenki
  • kodovi s minimalnom promjenom
  • znakovni kodovi
  • zaštitni kodovi

 3. OSNOVNI LOGIČKI SKLOPOVI
  • logika sudova
  • I sklop
  • ILI sklop
  • električke karakteristike sklopova I i ILI
  • NE sklop - invertor
  • ubrzanje rada tranzistorske sklopke
  • strujna preklopka
  • CMOS invertor

 4. BOOLEOVA ALGEBRA
  • aksiomatizacija Booleove algebre
  • teoremi Booleove algebre
  • dvočlana Booleova algebra
  • Booleove funkcije
  • mintermi i makstermi
  • funkcije dvije varijable
  • potpuni sustavi funkcija
  • pozitivna i negativna logika

 5. MINIMIZACIJA BOOLEOVIH FUNKCIJA
  • kriteriji jednostavnosti
  • algebarska minimizacija
  • K-tablice
  • minimizacija K-tablicama
  • tablična minimizacija: Quine-McCluskeyeva metoda
  • problemi kašnjenja: hazard

 6. STANDARDNI I PROGRAMIRLJIVI KOMBINACIJSKI MODULI
  • standardni kombinacijski moduli
  • dekoder i demultipleksor
  • multipleksor
  • permanentna memorija (ROM)
  • programirljivi kombinacijski moduli (PLD)
  • jednostavni PLD: PLA, PAL
  • minimizacija višeizlaznih funkcija
  • složeni PLD (CPLD)
  • programirljiva polja logičkih sklopova (FPGA)

 7. DIGITALNA ARITMETIKA I SKLOPOVI
  • digitalna aritmetika
  • binarno zbrajanje
  • paraleleno zbrajalo
  • brzo generiranje prijenosa
  • BCD zbrajanje
  • binarno oduzimanje
  • binarno množenje
  • posebne aritmetičke funkcije

 8. BISTABIL
  • pojam bistabila
  • osnovni bistabil
  • sinkroni bistabil
  • tipovi bistabila
  • poboljšanje upravljanja
  • karakteristični dinamički parametri

 9. SEKVENCIJSKI SKLOPOVI
  • registri u užem smislu
  • posmačni registri
  • brojila
  • asinkrona brojila
  • sinkrona brojila
  • projektiranje sekvencijskih sklopova
  • analiza sekvencijskih sklopova
  • vremenski odnosi u sekvencijskim sklopovima

 10. MEMORIJE
  • osnovne definicije
  • statičke memorije
  • memorijske ćelije
  • organizacija memorijskog polja
  • projektiranje memorija
  • dinamičke memorije
  • osvježavanje
  • cirkulirajuće memorije

 11. DA I AD PRETVORBA
  • uključivanje digitalnog sustava u okolinu
  • DA pretvorba
  • statički DA pretvornici - otporne mreže
  • sklopke za DA pretvorbu
  • dinamički DA pretvornici
  • AD pretvorba
  • dinamički AD pretvornici
  • statički AD pretvornik - paraleleni AD pretvornik
  • uzorkovanje analognog signala

 12. INTEGRIRANI LOGIČKI SKLOPOVI
  • koncept integriranog sklopa i osnovna klasifikacija
  • električke i dinamičke osobine
  • ostvarivanje Booleovih funkcija
  • integrirani sklopovi na principu kompozicije funkcija
  • integrirani sklopovi na principu paralelnog rada tranzistoraVrijeme održavanja predavanja
Raspored predavanja

Uto, 10:00-13:00 u D2
prof.dr.sc. Vlado Glavinić

Sri, 10:00-13:00 u B4
doc.dr.sc. Zoran Kalafatić

Čet, 10:00-13:00 u B4
prof.dr.sc. Joško Radej


Linkovi na srodne predmete

CSE370: Introduction to Digital Design, Washington University

CSE467: Advanced Digital Design, Washington University


Napredniji predmeti na ostalim sveuilitima

Svi predmeti navedeni u nastavku vezani su direktno ili indirektno uz predmet Digitalna elektronika. Osim ako to nije eksplicitno naglašeno za sve te predmete moguće je materijale skinuti sa web-a.