Animirane kinematičke strukture

Završni rad br. 1257
Kristijan Šimunić Ak. god 2009/2010
Mentor: prof.dr.sc. Željka Mihajlović

Implementacija

Za izradu 3D animacije kretanja čovjeka koristi se skeletalni model s hijerarhijskim kinematičkim lancima i inverznom kinematikom. Model i animacija kretanja čovjeka napravljena je u programskom alatu Blender. Programska implementacija napravljena je u programskom jeziku C++ koristeći Microsoft Visual Studio 2008 SP1, dok je za postavljanje scene i implementaciju modela korišten OGRE (eng. „Open-source 3D Graphic Rendering Engine“).