Animirane kinematičke strukture

Završni rad br. 1257
Kristijan Šimunić Ak. god 2009/2010
Mentor: prof.dr.sc. Željka Mihajlović

Preuzimanja

Završni rad br. 1257 Kristijan Šimunić - Animirane kinematičke strukture (PDF - 4112KB)

Model čovjeka (OGRE) (RAR - 1356KB)

Izvorni kod aplikacije (RAR - 3KB)

Izvršna datoteka (RAR - 22KB)

Upute (TXT - 1KB)