446 MREŽE RAČUNALA (2008/2009)

Laboratorijske vježbe

Pravila za laboratorijske vježbe:

  1. Sve četiri laboratorijske vježbe moraju se predati do zadnjeg termina laboratorijskih vježbi. Uvijet za potpis je ostvarenih 50% bodova, dakle minimalno 6 bodova.

  2. Studentima koji su prethodne godine predali neki od postojećih vježbi bodovi se prepisuju. Svi koji su predali sve laboratorijske vježbe prethodne godine, ali još uvijek nemaju pravu na potpis, moraju mi se javiti na mail kako bi dobili poseban zadatak za nadoknadu laboratorijskih vježbi. Isto vrijedi i za one koji nisu predali sve laboratorijske vježbe te s uspješnom predajom preostalih laboratorijskih vježbe za maksimalan broj bodova još uvijek ne stiču dovoljno za potpis. Osim navedenih slučajeva ne jamči se nikakvo organiziranje nadoknada te se zbog toga upozorava studente da ne računaju na njih!

  3. Za razliku od prethodne godine, SVN se koristi isključivo za 2. laboratorijsku vježbu. Sve ostale vježbe se samo donose na predaju. Rok za predaju 2. laboratorijske vježbe je utorak, 23:59, dan ranije od termina predaje.

  4. Termini predaje su srijedom od 15 do 19 s tim da studenti moraju doći najkasnije do 18 sati. U suprotnom neće moći predati vježbu. U slučaju velikih gužvi koristit će se i ostali rezervirani termini ali to će biti posebno i eksplicitno naglašeno!

  5. Za izradu laboratorijskih vježbi studentima stoji na raspolaganju laboratorij D339 kada u njemu nema ispita ili sličnih aktivnosti. Svi studenti koji žele doći raditi trebaju me prvo kontaktirati mailom.

  6. Vježbe je moguće predavati unaprijed.

  7. Vježbe je moguće predati i na vlastitom računalu, ali asistent može zatražiti da se vježba ponovi i na laboratorijskom računalu!

  8. Po jednom tjednu moguće je predati najviše dvije laboratorijske vježbe!