446 MREŽE RAČUNALA (2008/2009)

Predavanja

Ove godine se na predmetu Mreže računala ne drže predavanja. Za učenje se mogu koristiti skripte koje je napisao prof. dr. sc. Vlado Glavinić. Program je isti kao i prošle godine.