446 MREŽE RAČUNALA (2006/2007)

Seminarski i diplomski radovi

Na predmetu se nudi izrada seminarskih radova (to nije seminarski rad u sklopu diplomskog rada). Seminarski radovi, u određenim slučajevima, mogu osloboditi od izrade laboratorijskih vježbi. Predložene teme seminarskih radova definiraju se na početku svake akademske godine, otprilike kada predmet počinje. Ako imate vlastite ideje slobodno mi se obratite na mail.

Studentima zainteresiranim za izradu diplomskog rada iz područja mreža računala preporučam da pogledaju sljedeću stranicu na kojoj su navedene moguće teme i što se zahtijeva tijekom izrade diplomskog rada. U slučaju nejasnoća ili dodatnih informacija kontaktirajte me na mail.