Popis materijala
Cjelokupna dokumentacija (seminar) u obliku Microsoft Word datoteke  
Prezentacija u HTML obliku  
Dodaci
Izvorni kod (source) upravljačkog programa, napisan u C-u.
Napomena: Budući da je prilikom izrade korišteno specijalno sklopovlje i razvojni alati, izvorni kod priložen je samo za potrebe dokumentacije.
 
Slika (prednja strana)  
Slika (stražnja strana)  
Slika (elektronička pločica)  

Robot

Robot

Pločica