Početna
Perje s ornitološkog aspekta
Odredivanje oblika i veličine pera
Strukturiranje pera L-sustavom
Teksturiranje pera
Rezultati

Sažetak

Ovim radom prezentirana je tehnika modeliranja i prikaza 3D pera. Pero je promatrano kao granajuća struktura koja se može opisati Bezierovim krivuljama i L-sustavom. Određivanjem oblika Bezierovih krivulja i odabirom različitih parametara koji se pri tom koriste, omogućeno je jednostavno kreiranje dugih, repnih te kratkih tjelesnih pera različitih oblika. Diskontinuiteti koji se javljaju u geometriji pera uključeni su u L-sustav u obliku slučajnih rotacija isperaka. Kako bi prikaz pera bio što realističniji, prilikom teksturiranja korišteno je stapanje prozirnih tekstura upotrebom alfa vrijednosti.

Martina Barić