Animacija mekanih objekata vezanih kinematičkom strukturom