Reinforcement learning
Seminarski rad Vedrana Latina i Ivice Kolića prikazuje uporabu Reinforcement učenja na primjeru robota koji se kreće u prostorijama višekatnice. Zadatak robota je pronalaženje koševa za smeće raspoređenih po sobama i odnošenje smeća u kontejner na unaprijed zadanoj lokaciji. Robot se pri tome kreće kroz sustave hodnika i koristi dizalo. Koristi se Q-Learning algoritam.
Seminarski rad Marka Čupića i Jana Šnajdera "Web-orijentirani simulator modela neuronskih mreža s primjerom raspoznavanja novčanica i generatorom uzoraka" nastao u okviru ovog kolegija pod mentorstvom doc.dr.sc. Bojane Dalbelo Bašić (slika), nagradjen je u lipnju 2002. godine Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu. Rad demonstrira uporabu umjetne neuronske mreže generirane sustavom FSIT, također razvijenim u okviru ovog predmeta, za raspoznavanje papirnatih novčanica.
Umjetna neuronska mreža za raspoznavanje novčanica.