Fakultet elektrotehnike i računarstva

Diplomski studij

Izborni predmet

 

Ekspertni sustavi

 

Nositelj:          Prof.dr.sc. Nikola Bogunović

 

Projektno usmjeren kolegij. Temelji automatiziranog rasuđivanja i dedukcijskih sustava. Primjene u matematici, oblikovanju digitalnih sustava (verifikacija sklopovlja i programskih produkata) i rješavanju problema. Ekspertni sustavi zasnovani na težinski obilježenim pravilima, te prošireni indikatorima izvjesnosti i neizrazitom logikom. Primjene u sintezi tehničkih sustava, dijagnostici i automatskom upravljanju. Probabilističko rasuđivanje temeljeno na Bayesovim mrežama. Primjene Bayesovih mreža u dijagnostici i predviđanju. Samostalni rad uključuje primjenu prevladavajućih ljuski ekspertnih sustava (npr. Otter, CLIPS, FuzzyCLIPS, HuginLite).

 

Project oriented course. Fundamentals of automated reasoning and deductive systems. Application of automated reasoning in mathematics, digital systems design (verification of hardware and software) and problem solving. Rule-based expert systems augmented with rule weighting, certainty factors, and fuzzy logic. Applications in technical systems synthesis, diagnostics, and process control. Probabilistic reasoning based on Bayesian belief networks. Applications of Bayesian networks in diagnostics and prediction. Project work involves hands-on experience with prevalent expert system shells (e.g. Otter, CLIPS, FuzzyCLIPS, HuginLite).

 

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za rješavanje srednje teških problema iz raznih područja primjene ekspertnih sustava.

 Literatura:

L. Wos, R. Overbeek, E. Lusk, J. Boyle, Automated reasoning: Introduction and Applications, 2nd ed., McGraw-Hill, 1992.

P.Jackson, Introduction to expert systems, Addison Wesley, 1999.

F. V. Jensen, Bayesian Networks and Decision Graphs, Jensen, F., V., Springer, 2001.

  Nastavni materijali nalaze se ovdje.