Sveučilišni priručnik "UML-dijagrami: zbirka primjera i riješenih zadataka"

Sveučilišni priručnik "UML-dijagrami: zbirka primjera i riješenih zadataka" u izdanju izdavačke kuće "Graphis d.o.o., Zagreb" izašao je u tiskanom izdanju 2014. godine.
Sveučilišni priručnik moguće je nabaviti u Skriptarnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, 10000 Zagreb ili naručiti izravno od izdavača prema uputama na slici dolje.
Poveznica na detaljni sadržaj priručnika na stranicama izdavača: OVDJE
Ispravci naknadno uočenih pogrešaka u priručniku dostupni su: OVDJE


UML_dijagrami

Created with: Notepad++
This page was last modified on: 2015-02-27