HRZZ - MULTISAB

Programski sustav za paralelnu analizu više heterogenih nizova vremenskih podataka s primjenom u biomediciniSuradnici:


Voditelj: doc. dr. sc. Alan Jović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva.

Doc. Jović, kao voditelj skupine, zadužen je za sve aspekte provedbe projekta, uključujući: komunikaciju sa HRZZ-om, diseminaciju rezultata istraživanja putem znanstvenih publikacija te izradu i održavanje web stranica projekta. S obzirom na svoju ekspertizu u području teme projekta, doc. Jović sudjeluje i u svim aktivnostima projekta, gdje je ostatku skupine potrebna njegova pomoć. Ovom projektu posvećuje oko 70% svojeg ukupnog radnog vremena.


Istraživač: prof. dr. sc. Mario Cifrek, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva.

Prof. Cifrek, redoviti profesor u trajnom zvanju radi kao istraživač - suradnik na projektu i to u području obrade i analize biomedicinskih vremenskih nizova. On u svojstvu mentora vodi doktorskog studenta Krešimira Friganovića kojemu projekt u okviru sufinanciranja FER-a osigurava doktorski studij.


Istraživač: dr. sc. Siniša Car, dr. med., Dom zdravlja Dubrovnik, Ambulanta Babino polje.

Dr. Car medicinski je stručnjak u svojstvu istraživača na projektu. S obzirom na svoju ekspertizu, pomaže skupini u vidu konzultacija pri izgradnji domenskih radnih okvira, a u zadnjem koraku vrednovanja doprinijet će skupini tako što će odvojiti dio svojeg vremena za pripremu (pretvorbu formata, anonimizaciju) zapisa pacijenata iz lokalne bolnice. Prema mogućnosti, sudjelovat će u definiciji i provedbi prospektivne studije čije će podatke projekt također koristiti.


Poslijedoktorand: dr. sc. Davor Kukolja, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva.

Dr. Kukolja sudjeluje u punom radnom vremenu na projektu u svojstvu poslijedoktoranda u kojem radi u svim fazama razvoja.


Doktorand: Krešimir Friganović mag. ing. el., Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva.

Doktorand Krešimir Friganović sudjeluje s najmanje 20% radnog vremena u radu na projektu kojem doprinosi u svim fazama razvoja.


Istraživač: Krešimir Jozić, dipl. ing., INA - industrija nafte d.d.

Krešimir Jozić, dipl. ing., zaposlen je kao istraživač na projektu, kojem posvećuje 10% radnog vremena. S obzirom da mu je tema doktorata vezana uz računalnu grafiku, točnije vizualizaciju biomedicinskih podataka, najviše pomaže pri izradi modula za vizualizaciju, no sudjeluje i u oblikovanju i integraciji sustava.


Istraživač: dr. sc. Marko Horvat, Tehničko veleučilište u Zagrebu.

Dr. Horvat zaposlen je kao istraživač na projektu. S obzirom da je zaposlen na puno radno vrijeme na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, projektu posvećuje do 5% svog radnog vremena. S obzirom na svoju ekspertizu, dr. Horvat pomaže pri oblikovanju i integraciji sustava, ali i pri implementaciji općih značajki te izgradnji ekspertnog sustava za odabir značajki.


Istraživač: dr. sc. Marko Velić, Styria Group Croatia.

Dr. Velić zaposlen je kao istraživač na projektu unutar 5% svojeg radnog vremena. U tom pogledu, a u skladu sa svojom ekspertizom, surađuje na implementaciji postupaka predobrade vremenskih nizova i paralelizaciji izračunavanja.


Konzultant: prim. doc. dr. sc. Goran Krstačić, dr. med. prof. v. š., FESC. , Poliklinika Srčana.

Prim. doc. Krstačić medicinski je stručnjak u svojstvu konzultanta na projektu. S obzirom na svoju ekspertizu u istraživanjima utjecaja značajki nelinearne dinamike na karakterizaciju oboljenja, prim. doc. Krstačić pomaže skupini u svim pitanjima vezanima uz domenske i opće značajke vremenskih nizova, kao i pri postupku vrednovanja.


Konzultantica: dr. sc. Karla Brkić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva.

Dr. Brkić računalna je znanstvenica u područjima raspoznavanja uzoraka, računalnog vida i strojnog učenja. S obzirom na njenu ekspertizu, dr. Brkić sudjeluje kao konzultantica na projektu pri aktivnostima izrade podsustava za smanjenje dimenzionalnosti skupa značajki i izgradnji klasifikacijskog modela poremećaja te pri integraciji tih dijelova u cjeloviti sustav.