SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

ZAVOD ZA ELEKTRONIKU, MIKROELEKTRONIKU, RAČUNALNE I INTELIGENTNE SUSTAVE

Projekt iz programske potpore

Simulacija umjetnog života

Mario Halambek

Sandi Fatić

Voditelj: prof. dr. sc. Marin Golub

Siječanj, 2015.

Sažetak

Nadogradili smo postojeći projekt kolege Zvonimira Frasa. U njegov projekt “Simulacija umjetnog života” ugradili smo simetričnu neuronsku mrežu kako bi demonstrirali napredniji način donošenja odluka za naša umjetna bića. Cilj projekta je demonstrirati donošenje odluka u viših životinja. Život koji je potrebno simulirati odvija se u fizičkom svijetu, koji se ponaša prema ograničenjima i pravilima koja poznajemo. Osim fizičkih pravila, potrebno je modelirati i živa bića koja žive u tom svijetu, njihove nagone i način ponašanja. Na kraju, potrebno je sve uklopiti u sustav koji možemo nadzirati i vidjeti grafički prikazan.U okviru implementiranog računalnog programa, umjetni život odvija se u dvodimenzionalnom prostoru bez prisutne gravitacije kojeg nazivamo svijet. Možemo ga zamisliti kao svijet kojeg promatramo pod mikroskopom između stakalca, s razlikom da se veličina bića koja žive u njemu, mjeri u metrima.

Imamo tri osnovne vrste bića: biljke, biljojede i mesojede. Biljke su predstavljene zelenim osmerokutima. Biljojedi se hrane biljkama. U simulaciji su predstavljeni plavim kvadratima. Mesojedi su prikazani crvenom bojom, koja predstavlja opasnost, i u obliku trokuta. Mesojedi se hrane biljojedima.

Neuronska mreža je stavljena samo unutar predatora I biljojeda jer biljke nemaju mogućnost odlučivanja. Neuronska mreža je izmodelirana sa promijenjivom konfiguracijom.U svrhu testiranja implementacije na ulaze su stavljene udaljenosti do najbliže hrane i partnera za razmnožavanje. Izlazom neuronske mreže se odlučuje da li će jedinka ići do najbližeg partnera za razmožavanje ili hrane.

Literatura