DIPLOMSKI RAD

 

PODEŠAVANJE PARAMETARA GENETSKOG ALGORITMA

Vedran Lovrečić


Sažetak. U ovom su radu opisane osnove genetskih algoritama. Naglasak je stavljen na parametre genetskih algoritama. Zatim je opisan problem trgovačkog putnika. Opisano je nekoliko genetskih operatora za rješavanje problema trgovačkog putnika. Programski je ostvaren genetski algoritam za rješavanje problema trgovačkog putnika s 3-turnirskom eliminacijskom selekcijom, jednostavnom mutacijom i uniformnim križanjem. Eksperimentalno su određene ovisnosti između parametara veličine populacije, broja iteracija i vjerojatnosti mutacije.

Abstract. In this document are described basics of the Genetic Algorithms. Accent is placed on Genetic Algorithm parameters. Then Traveling Salesman Problem is described. Several genetic operators for solving Traveling Salesman Problem are described. Application for solving Traveling Salesman Problem using Genetic Algorithms is developed with 3-tournament elimination selection, simple mutation and uniform crossover. Correlations between population size, number of iterations and mutation probability are experimentaly deterimned.

PDF dokument Izvorni kod(.zip) Izvršna verzija programa(.zip)