Simulacija rojem čestica

Opis problema


Ovaj projekt fokusira se na istraživanju mogućnosti korištenja evolucijskih algoritama prilikom rješavanja labirinta. Problem pronalaženja izlaza iz labirinta težak je, ali i već dugo poznati problem. Zadatak je opisan s ulaznom i izlaznom točkom, te nizom hodnika od kojeg je samo manji broj ponuđenih putanja uistinu onaj koji vodi do rješenja.