Lažljivci


Slijedeća    Prethodna


"Branka laže!" - kaže Ana.
"Marija laže!" - kaže Branka.
"Ana i Branka lažu!" - reče Marija.

Tko laže?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovor


Ana i Marija.

Pitalicu je predložila Maja Pazun.