Dijamanti


Slijedeća    Prethodna


Dijamanti su svi isti i svaki teži 10 grama. Raspoređeni su u nekoliko kutijica po puno komada. Neko javi da su neke kutijice (ne znamo koje ni koliko kutijica) pune lažnih dijamanata koji svaki teži gram više nego pravi dijamant. 

Kako s jednim vaganjem mogu ustanoviti u kojim kutijicama su lažni dijamanti?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovor


Na vagu staviti 1 dijamant iz prve, 2 iz druge kutijice, 4 iz treće, 8 iz četvrte itd. Dobivena težina je za x grama veća od one da su svi dijamanti ispravni. x gledamo kao binarni broj i eto nam rješenja.