Zečevi u šumi


Slijedeća    Prethodna


Šuma ima 1000 stabala. Hoda šumom jedan zec iza drugoga držeći se za ramena. U šumi ima x zečeva. Tako oni hodaju oko stabala.

Koliko ima zečeva u šumi?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovor


Tri, jer je samo “jedan iza drugoga”.