Opseg Zemlje


Slijedeća    Prethodna


Razapnemo li konopac oko Zemljine kugle (npr. po ekvatoru) i produžimo ga za 10 metara, za koji red veličine će se konopac uzdignuti od Zemljine površine?

a) mikrometar
b) milimetar
c) centimetar
d) metar