Žarulje


Slijedeća    Prethodna


U jednoj prostoriji se nalaze 3 žarulje, a u drugoj 3 prekidača. Svakoj žarulji pripada jedan prekidač. Iz jedne prostorije se ne vidi u drugu. Kako odrediti koji prekidač pripada kojoj žarulji, ako se posjeti prostorija sa žaruljama nakon što se u prostoriji s prekidačima nekako uključe, odnosno isključe prekidači (zna se u kojem je položaju prekidač isključen, odnosno uključen).

Uputa: neka su dvije žarulje i dva prekudača. Onda se uključi jedan prekidač, a isključi drugi. Odemo u drugu prostoriju i ona žarulja koja svijetli pripada, vidi vraga, onom prekidaču koji je uključen, a ona koja ne svijetli, da čovjek ne povjeruje, onom prekidaču koji je isključen.)