Dodatne informacije i materijali za predmet Operacijski sustavi


predavač:Leonardo Jelenković
e-mail:leonardo.jelenkovic (a) fer.hr
konzultacije: najaviti se mailom
soba: D342 (ZEMRIS)

Zimski semestar 2019./2020.:
PMF-Fizika
Ljetni semestar 2018./2019.:
FER
PMF-Matematika

Dodatni neobavezni materijali: