Stjepan Groš

Komunikacijske mreze

Predmet Komunikacijske mreze predaje se u petom semestru po FER2 programu. Na tom predmetu držim predavanja u akademskoj godini 2010/2011.

Linkovi

Vizualizacije razlicitih protokola

Go-Back-N [Zanimljiv i saljiv video]
Applets for Kurose Book