Životopis

Siniša Šegvić je rođen 1971. godine u Splitu. Osnovnu školu i matematičku gimnaziju završio je u Zadru, osim osmog razreda osnovne škole kojeg je pohađao u Milanu, Italija. Od lipnja 1996. godine do danas zaposlen je na Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu gdje je magistrirao (2000) i doktorirao (2004) u području tumačenja slika prirodnih scena. U srpnju 2006. okončao je jednogodišnje postdoktorsko usavršavanje na institutu IRISA u Rennesu, Francuska, na području primjene računarskog vida u samostalnoj navigaciji vozila u urbanom okruženju. U rujnu 2007. okončao je jednogodišnje postdoktorsko usavršavanje na tehničkom sveučilištu u Grazu, Austrija, na području analize nesigurnosti procjene geometrije dvaju pogleda.

Siniša Šegvić je sudjelovao u radu više domaćih i inozemnih znanstvenih projekata. Vodio je istraživačke projekte MultiCLOD (HrZZ, 2014-2017) i MASTIF (HrZZ, 2008-2011) u području analize slika prirodnih scena. Također je bio voditelj jednog razvojnog projekta Sveučilišta u Zagrebu (UniZg, 2012), suvoditelj jednog bilateralnog austrijsko-hrvatskog projekta (MZOŠ, 2010-2012) te voditelj jednog projekta primjene informacijske tehnologije (MZT, 2003-2004). Sudjelovao je u radu istraživačkog centra izvrsnosti DataCross te u istraživačkim projektima SafeTram (EU ERDF, 2016-2020), Vista (EU IPA IIIc, 2013-2015) i ACROSS (EU FP7 REGPOT, 2011-2014). Njegovi znanstveni, istraživački i profesionalni interesi uključuju računalni vid, obradu slike, programsko inženjerstvo te objektno i generičko programiranje. Samostalno odnosno kao koautor objavio je više članaka u časopisima sa međunarodnom recenzijom te na međunarodnim znanstvenim skupovima. Kao recenzent, sudjelovao je u prosudbi članaka podnesenih za objavljivanje na znanstvenim skupovima i u časopisima. Sudjelovao je u razvoju komercijalnih proizvoda kao tehnički konzultant domaćih tvrtki u području računalnog vida i dubokog učenja.

Tijekom rada na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Siniša Šegvić je uveo kolegij Oblikovni obrasci u programiranju te je sudjelovao u uvođenju kolegija Duboko učenje, Modeli za predstavljanje slike i videa, te Dinamička analiza scena. Pored toga, održavao je predavanja iz kolegija Arhitektura i organizacija računala, Skriptni jezici i Inteligentni sustavi. Za potrebe nastave, priredio je veći broj didaktičkih tekstova, koji su dostupni na mrežnim stranicama fakulteta. Sudjelovao je u radu Odbora za istraživanje i međunarodnu suradnju (UniZg-FER), Povjerenstva za izradu prijedloga novih studijskih programa (UniZg-FER). Bio je recenzent u okviru projekta Razvoj studija ekologije, računarstva i matematike uz primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Siniša Šegvić vrlo dobro poznaje engleski i talijanski, a služi se i francuskim jezikom. Član je strukovne udruge IEEE. Oženjen je i ima troje djece.


Svi komentari su dobrodošli: sinisa segvic at fer hr Povratak