Neslužbene stranice predmeta Modeli za predstavljanje slike i videa

O predmetu:

Predmet razmatra područja računalnog vida koja proučavaju napredne reprezentacije slike i videa. Službene stranice su ovdje.

Predavanja

Preporučena literatura

  1. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio and Aaron Courville. Deep Learning. MIT Press (html)
  2. Michael Nielsen. Neural Networks and Deep Learning. Determination press. (html)

Pomoćna literatura

  1. Zoran Kalafatić, Antonio Pošćić, Siniša Šegvić i Julijan Šribar. Python za znatiželjne. Element (html)

Za one koji žele naučiti malo više