MULTICLOD: Detekcija objekata više razreda

Računalni vid za pametna vozila i sigurnije ceste

Sudionici

1.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Stalni istraživači:

Poslijedoktorandi:

  • Josip Krapac

Doktorandi:

  • Ivan Krešo
  • Petra Bevandić
  • Valentina Zadrija
  • Ivan Sikirić
FER
2.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti

Poslijedoktorand:

FPZ
3.

Tehničko sveučilište u Grazu
Institut za električka mjerenja i obradu mjernih signala

Stalni istraživač:

TUG
4.

ABC Robotics s.r.o. Slovačka

Stalni istraživač: