Ja kao autor zahvaljujem svima koji su pomogli u razvoju sustava i pisanju diplomskog rada, prije svega želim zahvaliti sljedećim osobama.

Prof. dr. sc. Siniša Šegvić

Profesor Šegvić tijekom postdoktorata 2006. godine sudjelovao je u istraživačkom projektu Predit Mobivip. Cilj projekta bio je razvoj sustava za autonomnu navigaciju vozila. Profesor Šegvić tijekom sudjelovanja na projektu publicirao je nekoliko znanstvenih članaka: its11, cviu09. Kao mentor diplomskog rada, iskustvom u tom području i odličnim poznavanjem problematike, uvelike je pomogao pri izradi diplomskog rada i razvoja samog sustava.

Dr. François Chaumette

Dr. François Chaumette kao direktor LAGADIC grupe i iskusan znanstvenik u području vizualnog upravljanja, robotike i računalnog vida predložio je ovu temu za istraživački staž, te je bio komentor pri izradi diplomskog rada.

Fabien Spindler

Fabien Spindler, glavni inženjer u LAGADIC grupi, pomogao je s implementacijskim savjetima, te je zaslužan za pomoć pri adaptaciji softvera na sučelje robota CyCab i za pomoć pri izvođenju eksperimenata.

Petra Bosilj

Rezultati, zaključci i izvorni kod diplomskog rada kolegice Petre Bosilj, kao i kolegičini savjeti, iskorišteni su za inicijalnu lokalizaciju robota u vizualnoj memoriji i za određivanje podudarnosti između značajki.

Slika 1. Lagadic tim na putu za Mont Saint-Michel.

Copyright 2012 Ante Trbojević