Detaljnije upute za predmete Seminar, Projekt, te Završni i Diplomski rad

Ove upute služe kako bih studentima pojasnio način rada na mentorskim kolegijima, te kako ne bih morao svakom ponaosob ponovo opisivati iste detalje. Upute ne morate slijediti striktno. Može se lako dogoditi da u vašem konkretnom slučaju postoje dobri razlozi da napravite drukčije.

Programska izvedba Završnog i Diplomskog rada te Projekta

Priprema glavnog teksta Završnog i Diplomskog rada, dokumentacije Projekta, odnosno teksta Seminara

Prezentacija Seminara, Projekta, te Završnog i Diplomskog rada

Općenito

Prezentacija Završnog i Diplomskog rada odnosno projekta

Prezentacija seminara


Svi komentari su dobrodošli: sinisa segvic at fer hr Povratak