Diplomski radovi

Fakultetski web kaže da diplomskim radom student treba dokazati sposobnost za inženjerski rad pri rješavanju složenih zadataka. Diplomski rad zadaje se iz područja djelatnosti mentora u polju elektrotehnike ili računarstva.

Diplomski rad pod mojim mentorstvom uglavnom se sastoji od sljedećih aktivnosti koje se u načelu obavljaju samostalno:

S obzirom na to da se diplomski rad izrađuje kroz cijeli semestar, diplomski radovi trebaju biti kvalitativno i kvantitativno opsežniji od tipičnog završnog rada.

Studenti mogu odabrati teme iz sljedećih područja računalnog vida:

Detaljnija uputstva za izradu programskog dijela te samog teksta završnog rada dana su ovdje.

Prethodni diplomski radovi

2018/2018

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014 ljeto

2011/2012 ljeto

2011/2012 zima

2010/2011 ljeto

2010/2011 ljeto

2010/2011 zima


Svi komentari su dobrodošli: sinisa segvic at fer hr Povratak