Predmet Seminar

Opis predmeta

Središnja tema Seminara je individualno proučavanje i prikazivanje aktualnih tema iz struke odnosno znanosti. Studenti polaze od literature koju preporuča mentor, samostalno pronalaze dodatne relevantne radove iz literature, te predstavljaju usporedni pregled ostvarenih rezultata. Praktičan rad u okviru Seminara nije obavezan (za razliku od projekta), ali je dobrodošao. Prezentacije s originalnim rezultatima su uvijek bolje prihvaćene od suhog izlaganja činjenica. Zaključak diplomskog Seminara trebao bi sadžavati prijedlog budućeg rada na diplomskom projektu.

Detaljnija uputstva za izradu prezentacije i teksta seminara dana su ovdje.

Studenti mogu odabrati teme iz sljedećih područja:

Područja su detaljnije opisana ovdje.

Teme

U nastavku je popis nekih tema za koje mislim da bi mogle bile interesantne i za obraditi i za poslušati. Naravno, ne bih imao ništa protiv da zajedno definiramo zadatak na temu koja nije na listi, pod uvjetom da se tema nalazi u nekom od područja moje kompetencije.

Prethodni diplomski seminari (2011)

Prethodni diplomski seminari (2010)

Prethodni diplomski seminari (2009)

Prethodni dodiplomski seminari


Svi komentari su dobrodošli: sinisa segvic at fer hr Povratak