Stranice za studente (u stalnoj izradi...)


VAŽNO: Hodogram za završni i diplomski rad (timeline)

Ugovaranje termina konzultacija

Rad na računalima u D337

Studentski radovi:

Teme (za seminar, diplomski, završni rad...):

Pregled područja i vezanih predmeta: PDF prezentacija

Upute za pisanje radova i oblikovanje prezentacije:

Seminar - FER2:


Posljednja promjena: 05.05.2015