Opis projekta

Cilj našeg projekta bila je implementacija vozača upravljanim genetskim programiranjem. To znači da bi se vozač sam trebao naučiti kako proći kroz određene staze, a najbolji je onaj koji u najmanje koraka dođe do kraja staze.

Našem vozaču na raspolaganju stoji 20 jednoliko raspoređenih senzora kojima vidi udaljenost do najbliže prepreke, tj. zida. Zbog jednostavnije implementacije, to je sve što je vozač u stanju "vidjeti".

Sam vozač se sastoji od dva stabla, jedno za ubrzavanje (usporavanje), drugo za skretanje. Svako stablo sadrži funkcije koje mu omogućuju pogled za svaki senzor. Posebitosti stabla za ubrzavanje su završni čvorovi koji određuju za koji faktor ubrzati, a stablo za skretanje sadrži završne čvorove koji određuju za koliki kut skrenuti (ili ne skrenuti uopće).

Aplikacija je napravljena tako da je moguće pokrenuti učenje na jednom od predefiniranih skupova staza raspoređenih po težini (ili proizvoljnom korisničkom skupu) nakon čega se na nacrtanoj stazi, ili sttazi učitanoj iz datoteke, može pokrenuti vozač i vidjeti kako mu ide. Također, moguće je i ručno napisati vozaču potrebna stabla u za to predviđene datoteke i onda testirati svoje sposobnosti upravljanja vozača stablima.


Preuzimanje i slike

  • GPDriver (.zip) - nalazi se izvršna .jar datoteka, predefinirane staze i upute za korištenje