Rad na računalima u D337


Lokalni pristup

Računala u labosu imaju imena c10-c21, što odgovara lokalnim IP adresama 192.168.201.10-21. Svako računalo ima korisnički račun "student" i lozinku "student". Nadalje, na svakom računalu postoji dijeljeni direktorij "mpi" koji se lokalno nalazi na "C:\mpi", što možete koristiti za prijenos datoteka.  Na računalima je instaliran i Ubuntu, što se može odabrati prilikom pokretanja (tipka F9).

Udaljeni pristup

Labosu se može pristupiti (zasada isključivo na Windows) putem Remote Desktopa na adresu "aule.zemris.fer.hr", a time zapravo pristupate računalu c11. Za pristup je potrebno zatražiti korisnički račun na pristupnom računalu (meni mejlom). S c11 se onda može pristupiti i ostalim računalima uz Remote Desktop, korištenjem studentskog računa. Ako vam RD s c11 na neko drugo računalo prijavi grešku, pokušajte još jednom (jer je drugo računalo vjerojatno u načinu sleep, a RD poziv ga je tek probudio).

Pravila: