Seminar - pravila

Cilj predmeta: namjena predmeta je upoznavanje studenata s nekom problematikom i stvaranje materijala koji mogu drugim studentima poslužiti za proučavanje. U okviru predmeta u pravilu nije potrebno načiniti neku novu programsku implementaciju; potrebno je opisati primjenu nekog postupka na zadani problem ili uporabiti neko postojeće programsko rješenje (ukoliko postoji).

Obveze studenata: studenti su u okviru predmeta dužni načiniti sljedeće materijale:

Materijali se moraju predati prije dogovorenog termina koji se svake godine posebno definira. Materijali se predaju u elektroničkom obliku.

Odabir teme: teme se odabiru tjedan dana nakon objave tema na web stranicama predmeta. Jednom odabranu temu student može i naknadno promijeniti unutar najviše dva tjedna od prvotnog odabira teme.

Izrada seminara: seminar se izrađuje samostalno no uz obvezno stalno konzultiranje s voditeljem i ostalim studentima koji obrađuju istu tematiku. Stoga će se nakon dodjele tema studenti redovno sastajati s voditeljem svaka dva tjedna do završetka izrade seminara.