Prepreka (zid) je nađena. Robot prati zid, mimoilazi loptu (cijelo vrijeme se akumuliraju podaci o poziciji lopte).
Završava faza traženja (traženje završava kada robot svojim kretanjem prijeđe 360 stupnjeva u krug), robot se pozicionira na mjesto za šut.
Još jedan, bliži prikaz akceleracije robota i vođenja lopte u gol.... I GOOOOOOOOOOL!!!!