Fuzzybot-a (mobilnog fototropnog robota s taktilnim senzorima) projektirali su i izradili Matija Birov, Josip Blažević i Vedran Latin kao seminarski rad u okviru ovog kolegija.


Fuzzybot ima sposobnost kretanja prema izvoru svjetlosti (koja na slikama dolazi s desne strane), te zaobilaženja manjih prepreka koje detektira taktilnim senzorima.


Ponašanje robota izvedeno je neizrazitim upravljanjem, koristeći neizrazito zaključivanje pomoću AKO-ONDA pravila. Upravljačka elektronika robota zasniva se na mikrokontroleru PIC16F877 i manjem broju prilagodnih sklopova (tj. sučelja prema senzorima, motorima, te osobnom računalu putem RS-232 priključka).