Raspoznavanje uzoraka
izborni predmet

Osnovne informacije Predavanja Auditorne vježbe Projekti i diplomskiOsnovne informacije o predmetu


Nastavnik

Prof. dr. sc. Slobodan Ribarić


Asistent

Doc. dr. sc. Zoran KalafatićOdržavanje predmeta

Predmet se može upisati u 6. ili u 8. semestru Studija računarstva, a mogu ga upisati i studenti smjera Industrijska elektronika. Predmet se održava kroz 2 sata predavanja i 2 sata auditornih vježbi tjedno.Kratki sadržaj predmeta

 • Model sustava za raspoznavanje.
 • Određivanje optimalne decizijske procedure.
 • Linearne decizijske funkcije.
 • Postupci učenja decizijskih funkcija: gradijentni postupci, postupak perceptrona, postupak Hoa-Kashyapa.
 • Poopćene decizijske funkcije.
 • Uporaba ortonormalnih i potencijalnih funkcija.
 • Klasifikacija uzoraka pomoću funkcija udaljenosti.
 • 1-NN i q-NN pravila.
 • Bayesov klasifikator.
 • Sintaktički pristup raspoznavanju.
 • Analiza grupa.
 • Postupci grupiranja.
 • Uporaba neuronskih mreža u raspoznavanju uzoraka.Literatura

 1. L. Gyergyek, N. Pavešić, S. Ribarić: Uvod u raspoznavanje uzoraka, Tehnička knjiga, Zagreb, 1988.
 2. C. M. Bishop: Neural Networks for Pattern Recognition, Clarendon Press, 1995.Obavijesti

Obavijesti vezane za izvođenje nastave na predmetu objavljuju se na fakultetskom web serveru, na stranici predmeta.Stranica predmeta "Raspoznavanje uzoraka"

Copyright(c) Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu

Zoran Kalafatić
Zadnja promjena: 13.11.2003.