Dodatne informacije i materijali za predmet Operacijski sustavi


predavač:Leonardo Jelenković
e-mail:leonardo.jelenkovic (a) fer.hr
konzultacije: najaviti se mailom
soba: D342 (ZEMRIS)

Zimski semestar 2020./2021.:
PMF-Fizika

Ljetni semestar 2020./2021.:
FER
PMF-Matematika
Dodatni neobavezni materijali: