Dodatne informacije i materijali za predmet Operacijski sustavi (PMF-Matematika)


Materijali i upute

  1. Uvodna prezentacija (pravila)

  2. Predavanja (interni materijali korišteni na predavanjima)

  3. Laboratorijske vježbe (upute, zadaci, ...)

Dodatni neobavezni materijali


Kontakt

predavač:Leonardo Jelenković
e-mail:leonardo.jelenkovic (a) fer.hr
(staviti prefix [OS-Mat] u naslov poruke)
konzultacije:najaviti se mailom
soba: D342 (FER, ZEMRIS)