Operacijski sustavi za ugrađena računala


  1. Izvedba predmeta ("pravila")
  2. Skripta za predavanja i dodatni materijali
  3. Laboratorijske vježbe
  4. FER-Web stranice predmeta
  5. Snimke online predavanja iz 2019./2020.

Kontakt
predavač:Leonardo Jelenković
e-mail:leonardo.jelenkovic (a) fer.hr
(staviti prefix [OSUR] u naslov poruke)
konzultacije:najaviti se mailom
soba: D342 (FER, ZEMRIS)