Teme/područja za seminar/projekt/diplomski i slični rad

Radovi prijašnjih studenata pod mojim mentorstvom (diplomski/završni) mogu se vidjeti na: bib.irb.hr.

Operacijski sustavi za ugrađena računala

  1. Razvojni/pokazni sustav za predmet Operacijski sustavi za ugrađena računala
  2. Ispitivanja, proširenja, prijenos OS-a na "nove" arhitekture (računala, sklopove, ...)

Operacijski sustavi (općenito)

  1. Razvoj alata za ispitivanje pojedinih komponenata (npr. raspoređivača)
  2. Proširenja/promjena nekih funkcionalnosti (dodatkom/promjenom servisa, podsustava, ...)
  3. Raspoređivanje

Internet stvari

  1. Arhitekture/modeli za Internet stvari
  2. Ostvarenje primjera sustava s Internet stvarima

Optimiranje

  1. Optimiranje koda
  2. Korištenje optimizacijskih algoritama