DOBRODOŠLI!

Na sljedećim stranicama možete pronaći opće podatke o radu u sekciji sažetak, slike i video zapis konačnog programskog proizvoda u sekciji rezultati, u sekciji preuzimanje nalazi se pdf verzija rada i izvornii kod programske implementacije, te linkovi sa alatima potrebnim za pokretanje programa. U sekciji kontakt su kontakt e-mail adrese.