Skeletonizacija u grafici

Pojam kostura, u kontekstu skeletonizacije, je prvi put predstavljen od Harry-ja Bluma kao rezultat transformacije medijalne osi (MAT) ili transformacije simetrične osi (SAT). MAT odreduje najbližu graničnu točku ili više njih za svaku točku koja se nalazi unutar objekta. Unutrašnja točka pripada kosturu ako ima barem dvije granične točke koje su blizu nje. Možemo pojednostaviti ovu definiciju ako ju usporedimo s požarom na livadi. Ako zapalimo granicu livade, požar se širi dok se plameni ne sastanu i međusobno ugase što će na kraju ocrtati kostur livade.

Formalna definicija kostura kaže da je kostur mjesto središta svih maksimalno upisanih hiper-sfera (npr. kružnice i kugle u 2D i 3D) gdje je upisana hiper-sfera maksimalna ako nije pokrivena nekom drugom hiper-sferom.

Na gornjem primjeru se vidi značenje formalne definicije gdje su točke A i B dio kostura, a točka C nije dio kostura jer kružnica sa središtem A nije maksimalno upisana.

Design downloaded from free website templates.