Primjena evolucijskih algoritama u problemima raspoređivanja: Optimiranje problema krojenja 1D korištenjem evolucijskih algoritma

Program

Autori: Filip Domazet, Marin Maržić, Ante Modrić
Materijali: tehnička dokumentacija (doc)program (zip)izvorni tekst (zip)

Razvijeno programsko rješenje služi za pokretanje, grafički prikaz i usporedbu rezultata proizvoljnih algoritama.

Za izvršavanje programa je potreban Perl interpreter i Java JRE. Postoje različite verzije programa za operacijske sustave Windows i Linux. Pokretanjem izvršne datoteke CSP-1D.jar otvara se prozor s panelom za unos zadatka, te odabir algoritama s kojima se zadatak treba rješavati. Nakon pokretanja rješavanja zadatka, rezultati se mogu pratiti na drugom panelu. Rješenja se prikazuju sa 2 grafa: jedan za usporedbu rješenja svih algoritama, drugi za grafički prikaz najboljeg rješenja odabranog algoritma. Program odabrano rješenje ispisuje u .txt i .pdf datoteke.


Slika 1. Prikaz prozora za unos zadatka


Slika 2. Prikaz prozora za praćenje rezultata