FER
 Interaktivna računalna grafika
 Laboratorijske vježbe
ZEMRIS  >  IRG  > Laboratorijske vježbe


 Sadržaj vježbi:
Laboratorijske vježbe: A Upute za laboratorijske vježbe B Upute za laboratorijske vježbe


I ciklus vježbi: Uvod 1 Izrada pomoćne biblioteke
Vježba 1
Osnovne operacije u RG
2 Prvi program u OpenGL-u
Vježba 2
Pravac, linija       Primjer za početak Bresenham.c  (izvršni program) 3 Crtanje linija na rasterskim prikaznim jedinicamaII ciklus vježbi:

Vježba 3
Konveksan poligon 4 Crtanje i popunjavanje poligona
Vježba 4
Ravnina tijelo      Objekti   
5 3D tijelaIII ciklus vježbi:
6 Projekcije
Vježba 5
Transformacija pogleda i perspektivna projekcija       
7 Uklanjanje skrivenih poligona
Vježba 6
Krivulja Bezijera
8 Bezierova krivuljaIV ciklus vježbi:

Vježba 7
Sjenčanje tijela    Primjer za početak, (3Dtrokut.cizvršni program) 9 Sjenčanje  ili  10 Algoritam praćenja zrake
Vježba 8
Fraktali 11 FraktaliUpute za korištenje programske podrške:

Potrebno je instalirati freeglut:

       http://files.transmissionzero.co.uk/software/development/GLUT/freeglut-MSVC.zip
       (http://freeglut.sourceforge.net/)
       raspakirati i postaviti Properties - Configuration properties - VC++Dir - IncludeDir i LibraryDir
                         te postaviti freeglut.dl u direktorij gdje je .exe  - vidi dodatak C u knjizi

Izrada laboratorijskih vježbi uporabom OpenGLa inačice 3.x
  • Uputa za instalaciju potrebnih biblioteka na operacijskom sustavu Windows
  • Pojašnjenje pripremljenih primjera
  • ZIP arhiva s primjerima i potrebnim bibliotekama
 
Objekti za testiranje vježbi:
         Objekti

Dodatne upute:
       
Knjiga (posebno pogledati poglavlje 1 Osnove OpenGLa)

OpenGL:
        3.x  https://learnopengl.com/

          http://www.ics.uci.edu/~gopi/CS211B/opengl_programming_guide_8th_edition.pdf
         
http://www.glprogramming.com/red/
         
http://www.videotutorialsrock.com/opengl_tutorial/basics/home.php
          Get started: https://learnopengl.com/Getting-started/Hello-Triangle

Za one koji žele - Vulkan:
Get started  https://vulkan-tutorial.com/
(za ARM) https://developer.arm.com/solutions/graphics/apis/vulkan/vulkan-tutorials
SDK https://developer.arm.com/tools-and-software/graphics-and-gaming/mali-sdks/vulkan
Debug https://developer.arm.com/tools-and-software/graphics-and-gaming/arm-mobile-studio
 

 Dokumentacija treba sadržavati:
- kratak opis programa/potprograma i međusobnu povezanost
- promjene načinjene s obzirom na upute
- korištene strukture podataka
- upute za korištenje programa
- komentar rezultata (brzina, moguće promjene, problemi, nedostaci)    (ostale upute su u vijestima na fer-webu)