Fakultet elektrotehnike i računarstva

Projekt: Evolucijski Algoritmi

Tko, što, gdje ?

Grupa od 9 studenata treće godine FER-a pod vodstvom Doc.dr.sc. Marina Goluba, ZEMRIS.

O čemu se zapravo radi ?

Povećanje složenosti mnogih problemskih domena dovelo je do potrebe za rješenjima koja se mogu prilagoditi pojedinom zadatku. Unutar područija umjetne inteligencije(AI) iskristaliziralo se nekoliko pristupa rješavanja kompleksnih problema imitirajući proces evolucije u prirodi. Evolucijski algoritmi(EC) su skup stohastičkih metoda koje efikasno pretražuju problemski prostor.

Križanjem kvalitetnijih rješenja i upotrebom mutacija početni skup nasumično odabranih rješenja kroz određeni broj iteracija evoluira te algoritam pronalazi sve bolja i bolja rješenja. Osnovna prednost ovih algoritama nad drugima je preslikavanje rješenja problema faktorijelne ili eksponencijalne složenosti u probleme polinomijalne složenosti. Budući da se ne pretraži čitav problemski prostor, optimalno rješenje nije garantirano. Međutim, pronađena rješenja su u većini slučajeva optimalna ili vrlo blizu optimalnih.

Osim rješavanja složenih optimizacijskih problema, neke metode mogućavaju računalnom agentu da uči s učiteljem ili iz vlastitog iskustva.

Metode koje spadaju u područije evolucijskih algoritama:

  1. Genetski algoritmi
  2. Evolucijske strategije
  3. Genetsko programiranje
  4. Evolucijsko programiranje
  5. Klasifikatorski sustavi sa sposobnošću učenja

Cilj projekta

Proučiti evolucijske algoritme i njihovu primjenu, te demonstrirati rad algoritama:

  • na raspoloživim gotovim rješenjima i
  • na vlastitom programskom rješenju

Check this out!