Informacije i materijali za predmet Operacijski sustavi (Fizika)


predavač:Leonardo Jelenković
e-mail:leonardo.jelenkovic (a) fer.hr
konzultacije: najaviti se mailom
soba: D342 (ZEMRIS)

Izvedba predmeta u ak.god. 2021./2022.
Predavanja (interni materijali korišteni na predavanjima)

Snimljena predavanja (prošle godine, offline/online, YouTube)

Laboratorijske vježbe (upute, zadaci, ...)

Obavijesti i bodovi


Dodatni neobavezni materijali (o materijalima):